§ 4 : 

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grund, der er omfattet af lokalplanerne 96 og 105.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelser om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden forening. Såfremt kommunen kræver det, har grundejerforeningen pligt til at optage ejere af grunde udenfor lokalplanområdet eller til sammenslutning med en anden grundejerforening.